BACK TO BLACK

and White

AESTHER EKME
Bucket bag 489 euros

GIVENCHY
Chain bag 1,650 euros

CELINE
Top handle bag 2,900 euros

ELLEME
Bucket bag 389 euros

JIMMY CHOO
High heels 795 euros

BOYY
Top handle bag 899 euros

AXEL ARIGATO
Sneakers 179 euros

PHotos: Zelinda Zanichelli